Visas brīvprātīgā darba iespējas Latvijā

Lai publicētu sludinājumu, autorizējaties vai izveidojat lietotāja kontu

Brīvprātīgais darbs Papardes Zieds

Papardes Zieds

Šī vakance, publicēta 5. maijs.

Logo Papardes Zieds - Brīvprātīgajiem | Brīvprātīgo darba iespējas“Papardes zieds” lepojas ar saviem brīvprātīgajiem. Biedrībā viņiem ir iespēja piedalīties projektu veidošanā un realizēšanā, veidot organizācijas stratēģiju, darbojoties organizācijas padomē, kā arī vienkārši atbalstīt organizāciju ar idejām un padomiem.

Esamības mērķis – informēt Latvijas jauniešus jautājumos, kas saistīti ar seksuālo un reproduktīvo veselību un nodrošināt ar informāciju par pakalpojumiem ģimenes plānošanas jomā, tādējādi:

 1. veicinot katra jaunieša pašcieņas, kā arī veselīgas un bezaizspriedumainas attieksmes pret cilvēka seksualitāti, veidošanos,
 2. veicinot dzimumu un seksuālo līdztiesību jauniešu vidū, un uz informētības pamata dotu iespēju veidot veselīgas attiecības,
 3. veicinot nevēlamo grūtniecību un abortu skaitu samazināšanos jauniešu vidū,
 4. veicinot saslimstību ar seksuāli transmisīvām slimībām, HIV/AIDS samazināšanos jauniešu vidū,
 5. veicinot katra jaunieša atbildību par lēmumiem, ko viņš pieņem savas seksuālas dzīves jautājumos, un to radītajām sekām.

Aktivitātes mērķa sasniegšanai – izglītojošs darbs par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, kura pamatā ir:

 1. informatīvu materiālu sagatavošana un izplatīšana,
 2. vienaudžu izglītība – nodarbību vadīšana Latvijas skolās un citās jauniešu auditorijās, īstenojot principu “līdzīgs runā ar līdzīgu”,
 3. pasākumu / akciju organizēšana,
 4. sadarbība ar citām jaunatnes organizācijām (informācijas apmaiņa, iesaistīšanās kopīgos projektos utt.),
 5. iesaistīšanās biedrības projektu īstenošanā,
 6. sadarbība ar masu medijiem.

www.papardeszieds.lv

Pieteikšanās

Kā mums pievienoties?!

Ja arī Tu esi nolēmis, ka ir svarīgi aktīvi darboties, pilnveidoties un augt kopīgi ar "Papardes zieda” jauniešu grupu ...

Ja Tu jūti nepieciešamību papildināt savas zināšanas par seksuālo veselību…

Ja Tu apzinies, ka brīvprātīga darbība sniedz īpašu gandarījumu...

Ja Tu vēlies dalīties ar citiem savās zināšanās par seksuālo veselību, iesaistoties izglītības programmā "Vienaudzis vienaudzim"...

Ja tev šķiet aizraujoši palīdzēt kādam, kam sirds ir nemierīga un pilna neatbildētu jautājumu...

Ja Tev ir pilna galva idejām un vēlme tās realizēt...

Ja Tu vēlies atrast vietu, kur justies savējam, kur atnākt un satikt domubiedrus...

... droši nāc uz Grēcinieku ielu 34 (uz ārdurvīm rakstīts "Veselības nams 5"), kāp uz 5. stāvu un būsi klāt! Vislabāk, ja iepriekš piezvanīsi pa telefonu 67212700, vai arī atrakstīsi uz e-pasta adresi: centrs@papardeszieds.lv Jauniešu grupas koordinatorei Alisei Krūmiņai.